Pôžičky pre ženy na materskej dovolenke

Pôžičky pre ženy na materskej

Pôžičky pre ženy na materskej dovolenke (MD) sú poskytované predovšetkým nebankovým sektorom a sú určené matkám na MD, ktoré sú bez príjmu zo stáleho zamestnania, avšak poberajú príspevok pre matky na materskej dovolenke. Ženy na MD musia byť bez záznamu v bankovom a nebankovom registeri a ich partner musí mať trvalý príjem. Pri žiadosti o pôžičku pre ženu na MD sa dokladá platný občiansky preukaz alebo pas (od žiadateľa i partnera), potvrdenie o príjmoch od zamestnávateľa a často aj aktuálny výpis z účtu. Do obchodu →

Pôžičky pre študentov

Pôžičky pre študentov

Pôžičky pre študentov na Slovensku ponúkajú prakticky všetky banky. Vybavenie študentskej pôžičky je veľmi jednoduché. Banky ponúkajú študentom tzv. študentské účty– bežné účty, kde sú veľmi nízke poplatky za vedenie, prípadne je vedenie úplne zadarmo. K študentskému účtu potom môžete získať rôzne pôžičky pre študentov – vo forme kontokorentov (prečerpanie bežného účtu). Študent tak prakticky okamžite po založení účtu môže z banky odísť s pár stovkami eur a tento postup môže opakovať až pri niekoľkých bankách. Do obchodu →

Pôžičky pre dôchodcov

Pôžička pre dôchodcov

Pôžičky pre dôchodcov ponúka bankový i nebankový sektor. Rozhodujúcim ukazovateľom pre priznanie pôžičky pre dôchodcov je vek žiadateľa. Napr. pri nebankovom sektore môžete žiadať o pôžičku pre dôchodcov i deň pred 75. narodeninami žiadateľa. Pri vybavovaní žiadosti o pôžičku pre dôchodcov budete potrebovať kópiu občianskeho preukazu, ako druhý doklad kópiu vodičského preukazu alebo pasu alebo rodného listu a v prípade ak dostávate dôchodok modrou zloženkou, tak originál jej ústrižku. Žiadateľ o pôžičku pre dôchodcov sa môže poistiť proti úrazu, smrti, invalidite a tiež strate zamestnania. Pri vybavovaní žiadosti o pôžičku z nebankového sektora sa nenahliada do registra dlžníkov. Pôžičku môžete vybaviť aj v prípade, že ste mali v minulosti problémy so splácaním a ste v registroch. Do obchodu →

Pôžičky pre nezamestnaných

Pôžičky pre nezamestnaných

Pôžičky pre nezamestnaných ponúka najmä nebankový sektor. Jedná sa v podstate o takzvané nebankové pôžičky bez potvrdenia príjmu. U tohto typu pôžičiek sa nepreukazuje výška príjmu. Zárukou za pôžičky pre nezamestnaných je potom dom, automobil, iné hnuteľnosti alebo prípadne i zmenka. Pôžičky pre nezamestnaných sú poskytované predovšetkým nezamestnaným ľuďom a potom tiež matkám na materskej dovolenke. Finančné inštitúcie zameriavajúce sa na pôžičky pre nezamestnaných požičiavajú menšie objemy financií – dôvodom je práve nemožnosť overenia výšky príjmu a tiež i ťažké určenie horného stropu požičiavanej čiastky. Pôžičky sú vybavené veľmi rýchlo, nenahliada sa pri nich do registra dlžníkov. Do obchodu →

Pôžičky bez skúmania registra dlžníkov

Pôžičky bez registra

Pôžičky bez registra sú jednou z najvyhľadávanejších produktov na internete. Každému človeku sa niekedy môže stať, že sa objaví v takej situácii, z ktorej mu vypomôže len úver. V takom prípade stojí človek pre ťažkým rozhodnutím, aký typ pôžičky vybrať a kde o pôžičku zažiadať.  Pri  vybavovaní pôžičky vás banky preverujú podľa istého úverového registra, kde sa zapisujú  neplatiči alebo obyvatelia, ktorí predtým o pôžičku zažiadali a z určitej príčiny ju nezískali. Do obchodu →

Nebankové pôžičky cez internet

Nebankové pôžičky cez internet

V dnešnej dobe už neponúkajú úvery len banky, ale aj splátkové spoločnosti či firmy poskytujúce rýchle pôžičky. Pri nich býva cena menej čitateľná ako pri úveroch pretože je priamo zabalená v mesačnej splátke. Okrem štandardných spoločností, existujú na Slovensku aj firmy alebo jednotlivci, ktorí ponúkajú hotovostné pôžičky, na trhu sa však všetci nesprávajú štandardne a podľa platných zákonov. Toto je jedným z dôvodov, prečo by ste mali pri výbere spoločnosti poskytujúcej hotovostnú pôžičku prihliadať na viacero faktorov. Každý zákazník by si mal predovšetkým preštudovať samotnú zmluvu o pôžičke a preveriť si a porovnať systém poplatkov a možných sankčných poplatkov v situácii, ak sa dostane do problémov so splácaním. Do obchodu →